Запослење

Продавач у МП објекту

Очекујемо:

 • Непосредан рад са купцима
 • Пружање информација о производима
 • Печење производа
 • Издавање рачуна, наплата и паковање производа
 • Тимски дух
 • Посвећеност раду
 • Поштивање радних процедура и правила.
 • Самоиницијативност

Нудимо:

 • Обуку и менторство
 • Редовна и стимулативна примања
 • Могућност заснивања радног односа на неодређено
 • Топли оброк