Запослење

Возач

Опис посла:

 • превоз робе по налогу
 • праћење стања и чишћење возила,
 • брине се о стању возила
 • израда потребне документације за отпрему производа
 • ажурно архивирање документације
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца
 • за свој рад одговара руководиоцу транспорта

Потребни услови:

 • ССС
 • возачка дозвола Ц категорије (активан возач)
 • Једна година радног искуства на истим или сличним пословима,
 • добре организационе способности, комуникативност, флексибилност, самосталност, презизност

Нудимо:

 • Динамично пословно окружење
 • Тимски рад
 • Редовна и стимулативна примања
 • Топли оброк