Hljeb pakovani

Graham 50% rezan

Graham 100% rezan

Bijeli tost