Poslovna politika preduzeća Krajina Klas doo Banja Luka, je da ispuni potrebe, prevaziđe očekivanja kupaca i da podstiče kupce da kupuju proizvode „MANJA“.

Ciljevi preduzeća su:

 • Da u potpunosti ispunjava zahtjeve naših kupaca;
 • Da razvija dobre poslovne odnose;
 • Da stalno unapređuje kvalitet proizvoda i usluga;
 • Da teži što rentabilnijem poslovanju;
 • Da poštuje sve važeće zakonske propise i načela dobrih poslovnih običaja;
 • Da svojim načinom rada, tehnologijama i drugim aktivnostima ne ugrožava korisnike svojih proizvoda, radnu i životnu sredinu;
 • Da uvažava individualne vrijednosti zaposlenih, stalno ulaže u obuku kadrova, stvara radnu atmosferu koja obezbeđuje zadovoljstvo i podstiče sve zaposlene na konstantno poboljšanje kvaliteta proizvoda.

Zadovoljstvo i ocjena naših kupaca su naše najvažnije mjerilo kvaliteta proizvoda.

U sprovođenju politike kvaliteta primjenjivaćemo principe važećih međunarodnih standarda i propisa.

 
 • tdt-02.jpg
 • tdt-05.jpg
 • tdt-04.jpg
 • tdt-07.jpg
 • tdt-01.jpg
 • tdt-03.jpg
 • tdt-06.jpg